TWENOTTWENOTTWENOT

Inschrijfformulier

Hier vindt U het automatische inschrijfformulier aan waarmee U zich als lid kunt inschrijven van de Twenot.
Na invulling van de gegevens kunt U op Verzend klikken waarna U een bevestiging van ontvangst zal ontvangen op het door U ingevulde email adres.
Indien U er voor kiest geen gebruik te maken van de automatische incasso dient U de eerste maal zelf Uw contributie over te maken, de informatie hierover ontvangt U in de bevestigings email die U binnen enkele minuten zal ontvangen.
(If you're a foreigner and wish to become a member of our club the Dutch Armour Association please contact me for details.)

Uw naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Email-adres
Geboortedatum
Ik verleen hierbij tot wederopzegging machtiging aan TWENOT om jaarlijks de contributie af te schrijven van mijn bank/girorekening nummer:
Ik heb een maand de tijd om mijn bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken indien ik het niet eens ben met de afschrijving.